Prohlášení Přípravného výboru

K Pozvánce na Stezku


Prohlášení Přípravného výboru k Pozvánce Stezkařů na nadcházející 60. »Jubilejní« Stezku.

Přípravný výbor pro organizaci Zakončení 60. »Jubilejní« Stezky děkuje svému Generálnímu řediteli pro PR Petrofovi, že pozval v Třemošnici účastníky 59. Stezky na 60. Stezku a nesporně upoutal.
Nicméně Útvar pro uvádění věcí na pravou míru k tomu sděluje (a zároveň se omlouvá za redundance informací všem těm, kteří si projev vyložili správně):

  • Není pravda, že se sejdeme severně od 50. rovnoběžky v Kyjevě, ale je pravda, že to bude přibližně na 49°0.70885' severní šířky a 17°7.64053' východní délky v Kyjově.
  • Není pravda, že to bude v roce 1918, ale je pravda, že to bude asi tak o sto let později 8.května 2018 nebo chcete-li 25.dubna 2018 dle pravoslavného kalendáře, či 5 dní před květnovými kalendami 2770 let od založení Říma - počítáno po reformě Božského Caesara Gaia Julia, případně 23. dne měsíce ijar roku 5778 od stvoření světa.
  • Není pravda, že prosíme o pomoc pouze devětačtyřicátníky, ale je pravda, že každá pomoc bude vítána, rovněž nelpíme na ročníku narození končícím 49 ba ani 18.

Závěrem Přípravný výbor děkuje trase 18, která na Zakončení  Stezky v Třemošnici přislíbila pomoc na nadcházející Stezce a veřejně sděluje, že vše projedná na svém nejbližším pravidelně nepravidelném zasedání.

Sdílej to!

Be the first to comment