Platby za 60. Stezku

aneb co chtějí Pořadatelé


Podklady k trasové přihlášce.
Individuální přihlášky nebudou organizátory akceptovány.
Přihlášku lze vyplnit a odeslat i vícekrát, důležité jsou ty na konci každého časového pásma.

Veškeré nížeuvedené platby se vybírají na trasách a jsou placeny na číslo účtu TAKu s variabilním symbolem uvedeným na Trasové přihlášce.

Časová pásma
I. Pásmo - uzávěrka středa 28.3.2018 24.oo, peníze připsány na účet FIO nejpozději v pátek 30.3 ve středu 4.4.2018.
II. Pásmo - uzávěrka pondělí 16.4.2018 24.oo
III. Pásmo - akceptace storna proti poplatku do 30.4.2018 24.oo
IV. Pásmo - storno (odhlášení) neakceptováno, přihlášky ("na místě") jsou možné

Základní vložné 320Kč/os

Slevy
- člen/členka TAKu -50Kč/os
- včasná platba ("first minute") časové pásmo I. -20Kč/os

Poplatky
- platby storna v časovém pásmu II. (pracovně "do půlky dubna") - zdarma
- zrušení účasti v časovém pásmu III. (pracovně "do 30.4.") +50Kč/os
- dodatečné přihlášení v časovém pásmu III. a IV. +50Kč/os

Jízdné Stezkovým vlakem
- plné do Prahy 190Kč/os
- snížené v pásmu do Pardubic 130Kč/os
- snížené v pásmu do Olomouce 90Kč
- storno vlaku v I.-III. časovém pásmu zdarma


Poznámky:

 1. Trasové přihlášky se mohou podávat vícekrát, nejdůležitější jsou nejnovější.
 2. Sleva na včasné přihlášení se neposkytuje trase pro odhlášené osoby.
  Příklad A) Časně přihlášeno 40 osob (⇒ sleva 40x20=800Kč); později odhlášeno (bez storna) 5 lidí - sleva bude 35x20=700Kč
  Příklad B) Pokud se na trase z hořejšího příkladu "na místě" přihlásí 1osoba, zaplatí +50Kč za pozdní přihlášení, ale ve vyúčtování Stezky bude trase přiznána sleva 20Kč za včasné přihlášení (35+1=36<40)
 3. Příklady cen za osobu
  3.1 Celá Stezka pro nečlena TAKu včetně vlaku do Prahy 490Kč (trasa zaplatila "včas")
  3.2 Člen TAKu platící na místě bez Stezkového vlaku 320-50+50=320Kč

 

Sdílej to!

Be the first to comment